Wina koszerne

Ten rodzaj wina jest związany z judaizmem. Zasadniczo wino koszerne jest obsługiwane, produkowane i nadzorowane od samego początku procesu winiarskiego przez Żydów,  i zawierają składniki, które mają charakter koszerny. Samo wino musi być certyfikowane jako koszerne przez uznane żydowskie agencje.

Rola wina w żydowskich świętach i rytuałach

  • Kidusz - błogosławieństwo nad kielichem wina, wygłaszane przez pana domu na rozpoczęcie Szabatu. Wino powinno być koszerne, czerwone, słodkie, a także najlepsze, na jakie stać daną rodzinę.
  • Hawdala - uroczystość kończąca Szabat.Po wypowiedzeniu stosownych błogosławieństw prowadzący wychyla kielich wina, wylewając kilka kropli na talerz. 
  • Pesach - W czasie jej trwania wychyla się cztery puchary wina, na pamiątkę czterech obietnic Boga: wyprowadzę (z Egiptu), wyratuję, wybawię (z niewoli), wezmę (w opiekę). Piąty, najpiękniejszy kielich z winem oczekuje nadejścia proroka Eliasza. 
  • Ślub żydowski
  • Bris Milah (obrzezanie)
Ten rodzaj wina jest związany z judaizmem.

Zasadniczo wino koszerne jest obsługiwane, produkowane i nadzorowane od samego początku procesu winiarskiego przez Żydów, którzy są „Prawosławnymi Obserwatorami Sabatu” i zawierają składniki, które mają charakter koszerny. Samo wino musi być certyfikowane jako koszerne przez uznane żydowskie agencje.

Wszystkie wina koszerne mają „hecksher”, które jest rabinicznym znakiem na etykiecie. Jeśli etykieta ma prawidłowe oznaczenie, to jest koszerna. Jeśli nie, to nie jest koszerne, nawet jeśli do produkcji wina użyto odpowiednich składników. Tak naprawdę, to certyfikacja sprawia, że produkt jest koszerne.

Rola wina w żydowskich świętach i rytuałach

  • Kidusz - błogosławieństwo nad kielichem wina, wygłaszane przez pana domu na rozpoczęcie Szabatu. Wino powinno być koszerne, czerwone, słodkie, a także najlepsze, na jakie stać daną rodzinę.
  • Hawdala - uroczystość kończąca Szabat.Po wypowiedzeniu stosownych błogosławieństw prowadzący wychyla kielich wina, wylewając kilka kropli na talerz. 
  • Pesach - W czasie jej trwania wychyla się cztery puchary wina, na pamiątkę czterech obietnic Boga: wyprowadzę (z Egiptu), wyratuję, wybawię (z niewoli), wezmę (w opiekę). Piąty, najpiękniejszy kielich z winem oczekuje nadejścia proroka Eliasza. 
  • Ślub żydowski
  • Bris Milah (obrzezanie)

Filtruj według

Cena
Producenci