Serwis DARWINA.PL jest przeznaczony dla osób pełnoletnich.

Wchodząc na stronę potwierdzasz, że masz ukończone conajmniej 18 lat

Mam mniej niż 18 lat - Wychodzę

Darmowa dostawa już od 250zł

Dostawa za free od 250zł

0 Ulubione
Koszyk
Spełniono warunek darmowej dostawy Koszyk
Koszyk

Regulamin

REGULAMIN SERWISU DARWINA.PL

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 prawa telekomunikacyjnego.
 2. Podmiotem prowadzącym serwis www.darwina.pl jest darwina Software Sp. z o.o.
 3. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z witryny www.darwina.pl, w tym warunki usługi zamawiania/rezerwowania wyrobów oferowanych przez Partnerówdarwina Software Sp. z o.o.
 4. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika witryny www.darwina.pl. 
 5. Treść zawarta w niniejszym Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem z witryny www.darwina.pl oraz świadczonych na niej usług.

§2 Definicje

 1. Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO.
 2. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 3. darwina Software Sp. z o.o. – OPERATOR STRONY WWW
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie www.darwina.pl
 5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 6. Prawo telekomunikacyjne -  ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.).
 7. Serwis – witryna internetowa pod adresem www.darwina.pl, której operatorem jest darwina Software Sp. z o.o., świadcząca dla Partnerów usługę marketplace, umożliwiającą zalogowanym użytkownikom zamawiania/rezerwowania wyrobów alkoholowych, oferowanych przez Partnerówdarwina Software Sp. z o.o.
 8. Partner - podmiot gospodarczy prowadzący sprzedaż detaliczną lub hurtową artykułów spożywczych, artykułów przemysłowych, napojów alkoholowych na podstawie aktualnego i ważnego zezwoleniawydanego przez stosowny organ państwowy do tego upoważniony, korzystający w Serwisie z usługi marketplace, za pośrednictwem której prezentuje Użytkownikom informacje na temat swoich produktów. 
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).).
 10. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna albo osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu.

§3 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Serwis funkcjonuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla pełnoletnich Użytkowników sieci Internet.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz wiąże się ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu warunku, o którym mowa w ust. 1.
 3. Serwis jest bazą danych o alkoholach dostępnych lub nie dostępnych na rynku polskim. Misją serwisu jest skatalogowanie wszystkich alkoholi, aby Użytkownik mógł w jak najkrótszym czasie uzyskać informację czy dany produkt jest dostępny na rynku polskim, a jeśli jest dostępny to gdzie można go kupić.

§4 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 2. Zabronione jest w szczególności:
 1. podawanie w ramach korzystania z Serwisu nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub Danych osobowych;
 2. rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych w Serwisie;
 3. naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistychdarwina Software Sp. z o.o. oraz jej Partnerów, jej pracowników, osób z nią powiązanych lub osób trzecich;
 4. dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 5. ingerowanie w działanie Serwisu, w tym zmienianie kodu Serwisu, używanie lub umieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

§5 Wymagania techniczne i pliki cookies

 1. Dla Korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej.
 2. Strona wykorzystuje pliki cookies, tj. informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie oraz innym urządzeniu mobilnym Użytkownika.) Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Serwisu oraz celom statystycznym, np. badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług.
 3. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie i aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:

§6 Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu

 1. darwina Software Sp. z o.o. świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi:
 1. rejestracja Użytkownika w Serwisie;
 2. bezpłatna subskrypcja newslettera;
 3. odnalezienie specjalistycznego sklepu Partnera i pozostałych podmiotów współpracujących z darwina Software Sp. z o.o.;
 4. złożenia w imieniu Użytkownika zamówienia/rezerwacji na produkty znajdujące się w ofercie Partnera.
 1. Z usług, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 mogą skorzystać zarówno zarejestrowani, jak i niezarejestrowani Użytkownicy Serwisu.

§7 Usługa rejestracji użytkownika w Serwisie oraz Newsletter

 1. Rejestracja w Serwisie wymaga podania przez Użytkownika następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, ustalenia hasła oraz zaakceptowania niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności. 
 2. W trakcie rejestracji Użytkownik może zapisać się do bezpłatnego Newslettera. Rezygnacja z Newslettera możliwa jest na każdym etapie korzystania z usługi. Zgłoszenia dotyczące rezygnacji z Newslettera należy kierować na adres mailowy:biuro@darwina.pl

§8 Lokalizacja sklepu Partnerów

 1. darwina Software Sp. z o.o. świadczy usługę znalezienia najbliższego sklepu z winami i alkoholami sieci darwina.pl za  pośrednictwem wtyczki Google Maps umieszczonej na stronach Serwisu. Aby skorzystać z usługi, należy wprowadzić nazwę miejscowości, ulicę albo kod pocztowy, określić dystans i wybrać opcję “szukaj”. 
 2. Dane wprowadzone przez Użytkownika w trakcie korzystania z usługi, o której mowa w ust. 1, nie są wykorzystywane przez darwina Software Sp. z o.o., a za ich ewentualne przetwarzanie odpowiada firma Google. Regulamin Google Maps dostępny jest w prawym dolnym rogu mapy umieszczonej na stronach Serwisu.

§9 Marketplace - rezerwacja/zamawiania produktów Partnerów

 1. Usługa marketplace świadczona w Serwisie przez darwina Software Sp. z o.o. polega na wymianie informacji między Partnerem a Użytkownikiem Serwisu. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zapoznać się z ofertą Partnera, złożyć lub zarezerwować konkretny produkt, wybrać miejsce odbioru, preferowaną formę płatności, a te informacje darwina Software Sp. z o.o. przekazuje Partnerowi. Partnerzy nie realizują wysyłki koszy prezentowych. 
 2. Użytkownik akceptuje, że informacje dotyczące cen oraz opisy produktów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Za ich treść, o ile nie narusza ona powszechnie obowiązujących przepisów, odpowiada Partner. Ponadto zdjęcia produktów zamieszczonych w Serwisie mogą odbiegać od rzeczywistości w związku ze zmianą rocznika wyrobów alkoholowych, konkretnej serii oraz zmian wprowadzanych przez producentów.
 3. Złożenia zamówienia/rezerwacji na produkty oferowane za pośrednictwem Serwisu przez Partnera darwina Software Sp. z o.o. jest nieodpłatne.
 4. Złożenie zamówienia/rezerwacji w Serwisie na konkretny produkt polega na wybraniu opcji “rezerwuj”. Użytkownik może następnie rezerwować kolejne produkty lub zadecydować o przejściu do etapu finalizacji zamówienia/rezerwacji, wybierając opcję “Realizuj zamówienie”. 
 5. Finalizacji zamówienia/rezerwacji w trybie “gość” Użytkownik dokonuje poprzez podanie swoich danych: imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, a następnie wybiera opcję odbioru/dostawy oraz preferowaną formę płatności za produkt. Całość potwierdza akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyborem opcji “Realizuj”.
 6. Wybór opcji “Realizuj” oznacza wysłanie do Partnera informacji o zainteresowaniu danym produktem za pośrednictwem Serwisu darwina Software Sp. z o.o.
 7. Informacje o potwierdzeniu finalizacji zamówienia/rezerwacji oraz pozostałe szczegóły dotyczące odbioru/dostawy/płatności za produkty Partnera, Użytkownik otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w trakcie rejestracji w Serwisie, rezerwacji lub złożenia zamówienia. 
 8. darwina Software Sp. z o.o. zastrzega, że nie jest sprzedawcą wyrobów alkoholowych oraz stroną umów zawieranych z Partnerem za pośrednictwem Serwisu. Umowy sprzedaży dotyczące zarezerwowanych/zamówionych produktów zawierane są bezpośrednio przez Użytkownika z Partnerem. 
 9. Miejscem zawarcia umowy z Partnerem w wyniku skorzystania przez Użytkownika z usługi rezerwacji/zamówienia jest adres punktu sprzedaży alkoholu wymieniony w zezwoleniu Partnera i wybranym przez Użytkownika. 
 10. Wydanie zarezerwowanych i opłaconych produktów za pośrednictwem Serwisu ma miejsce w siedzibie Partnera pod adresem zdefiniowanym w ust. 8. Produkty należy odebrać osobiście.
 1. W odniesieniu do Danych osobowych, podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, darwina Software Sp. z o.o. pełni funkcję Administratora. Danymi takimi mogą być dane zawarte przy składaniu zamówienia/rezerwacji, tj. procedury opisanej w §6, 7, 8 i 9 Regulaminu.
 2. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.
 3. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione. 
 4. Cel przetwarzania w konkretnym przypadku oraz inne wymagane prawem informacje są podawane przy zbieraniu Danych osobowych oraz wPolityce prywatności, dostępnej pod adresem: https://darwina.pl/info/11-polityka-prywatnosci

§11 Kontakt i Reklamacje

 1. darwina Software Sp. z o.o. dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Serwisu. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Serwisu na adres: biuro@darwina.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem https://darwina.pl/kontakt
 2. Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez darwina Software Sp. z o.o. odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika.
 3. darwina Software Sp. z o.o. może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 4. Odpowiedzi na zgłoszenie lub reklamację darwina Software Sp. z o.o. udzieli w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji.
 5. Wszelkie reklamacje wykraczające poza zakres funkcjonowania Serwisu należy kierować bezpośrednio do Partnerów. 

§12 Odpowiedzialność

 1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Serwisu. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Serwisu ze względu na jej modernizację.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności witryny spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od darwina Software Sp. z o.o.

§13 Zmiana Regulaminu

 1. darwina Software Sp. z o.o. zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu w Serwisie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym w Serwisie.
 3. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie pod adresem https://darwina.pl/info/5-regulamin

§14 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz RODO.
Spełniono warunek darmowej dostawy Koszyk
Koszyk