Serwis DARWINA.PL jest przeznaczony dla osób pełnoletnich.

Wchodząc na stronę potwierdzasz, że masz ukończone conajmniej 18 lat

Mam mniej niż 18 lat - Wychodzę

Darmowa dostawa już od 250zł

Dostawa za free od 250zł

0 Ulubione
Koszyk
Spełniono warunek darmowej dostawy Koszyk
Koszyk

Regulamin Programu Lojalnościowego

Regulamin Programu Lojalnościowego obowiązującego w sklepach stacjonarnych Darwina.pl

Postanowienia Ogólne
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady programu lojalnościowego prowadzonego przez Darwina.pl, zwanego dalej Programem.
1.2. Program jest przeznaczony dla klientów sklepów stacjonarnych Darwina.pl, zwanym dalej Uczestnikami.

Zasady Ogólne
2.1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne.
2.2. Uczestnik zdobywa punkty lojalnościowe za zakupy dokonane w Darwina.pl, zwanym dalej Punkty.
2.3. Punkty są rejestrowane w systemie PCLoyalty firmy Insoft, przechowywane na serwerze i powiązane z numerem Konta Uczestnika. Punkty naliczają się automatycznie w momencie dokonywania zakupów. 
2.4. Informacja o naliczonych punktach i punktach na Koncie Uczestnika są drukowane na każdym paragonie. 
2.5. Uczestnik może na swoje życzenie zamknąć swoje konto poprzez dyspozycję słowną w każdym sklepie stacjonarnym DARWINA.PL, oraz za pomocą emaila. 

Zdobycie i Wartość Punktów
3.1. Za każde wydane 10 zł na wino, Uczestnik otrzymuje 1 Punkt. Za zakup innych towarów z asortymentu Darwina.pl, za każde wydane 10 zł, Uczestnik otrzymuje 0,5 Punktu.
3.2. Punkty są naliczane na indywidualne konto Uczestnika w Programie.
3.3. Program nie obejmuje zakupów towarów objętych promocją.

Wykorzystanie Punktów
4.1. Punkty mogą być wymieniane na towar z asortymentu sklepu po zebraniu minimum 51 punktów.
4.2. Punkty można realizować wyłącznie w sklepach stacjonarnych Darwina.pl.
4.3. Przy realizacji płatności punktami obowiązuje przelicznik 1 punkt = 1 PLN. 

5. Termin Wygasania Punktów
5.1. Punkty zdobyte przez Uczestnika są ważne przez okres 120 dni, liczony od dnia ich zdobycia. Punkty, które nie zostaną wykorzystane przed upływem wyżej wymienionego terminu, automatycznie wygasają i są usuwane z konta Uczestnika.
5.2. Uczestnik ma możliwość sprawdzenia aktualnego stanu zgromadzonych punktów w każdym momencie po dokonaniu transakcji na linii paragonu lub poprzez zapytanie sprzedawcy w sklepie stacjonarnym Darwina.pl.
5.3. Pracownicy Darwina.pl mają dostęp tylko do numeru konta i salda na koncie. Pracownicy Darwina.pl nie moga udzielać innych informacji o Koncie Uczestnika. 

Zmiany w Regulaminie
6.1. Darwina.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Programu. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna w sposób umożliwiający jego pozyskanie, zachowanie, odtworzenie i wydrukowanie.
6.2. O wszelkich zmianach w Regulaminie Uczestnicy będą informowani z wyprzedzeniem.

Postanowienia Końcowe
7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
7.2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Programu będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.

Spełniono warunek darmowej dostawy Koszyk
Koszyk